Tryggare krog

Trygga och säkra arrangemang – nöjda gäster ger högre vinst 

Genom utbildningsinsatser och krogbesök ska Trygghet Innovation skapa en trygg arbetsmiljö på serveringsställen och en trevlig atmosfär för krogbesökare vilket i slutändan ökar krogens omsättning och minskar risken för våld.

Bolaget driver konceptet ”Tryggare krog”, till vilket restauranger, nattklubbar och arrangörer kan ansluta sig. Medlemmarna i konceptet erbjuds utbildningar, kvalitetskontroller i form av tillsynsliknande besök och en rad förmåner.

Trygghet Innovation vill hjälpa krögare och arrangörer att göra bättre business, och samtidigt ta sitt ansvar enligt gällande lagstiftning. Alkohollagen ställer nämligen stora krav på krögare och serveringspersonal. I många fall är dessutom personalen osäker på sina skyldigheter och rättigheter. Vi vill höja personalens kunskap och stärka deras självförtroende. Genom service, bemötande och medvetenhet, så kan arrangören ge gästerna en tryggare och bättre upplevelse.

En misshandel kostar samhället i genomsnitt ca 200 000 kr! Undersökningar visar ett tydligt samband mellan alkohol och våldsbrottslighet. Genom att arbeta enligt konceptet Tryggare krog så kan samhället förebygga brott och spara oerhörda summor, samtidigt som serveringsstället får nöjdare gäster, ett starkare varumärke och högre intäkter. Vi arbetar enligt följande modell:

  • Utbildning
  • Besök/tillsyn
  • Tillsynsrapport
  • Uppföljning
  • Fortbildning

Dra nytta av vår långa erfarenhet av arbete med trygghet och säkerhet i krogmiljö och på arrangemang. Det lönar sig!